Portfolio

Faculteit Wiskunde, Natuurkunde en Informatica en HFML-FELIX @Radboud Universiteit Nijmegen

HFML-FELIX combineert sterke magneten met vrije-elektronenlasers. Met de super-magneten in dit laboratorium maak je bijzonder sterke continue magnetische velden, ongeveer één miljoen keer zo sterk als het aardmagnetisch veld. Daarmee kan je bijvoorbeeld gewichtloosheid nabootsen en onderzoek doen waar je tot voor kort vaak nog een raket voor moest afvuren. De vrije-elektronenlasers leveren ver- infraroodlicht van een zeer hoge intensiteit. Omdat iedere stof op een eigen manier op dat licht reageert, zijn moleculen en materialen daarmee snel en precies te herkennen. Alsof je een vingerafdruk neemt. Deze combinatie, van continu hoog- magnetisch veld en ver-infraroodlicht, vind je nergens anders ter wereld. Het biedt  onderzoekers de kans om extreme omstandigheden te creëren waaronder ze volkomen nieuwe fenomenen kunnen ontdekken.

Goed beschouwd voldoet HFML-FELIX aan de volgende - uiterst cruciale - ‘tickmarks’:

  • Het is opereert in de topdivisie wereldwijd van wat een dergelijke faciliteit vermag,
  • Het is een bron van wetenschappelijke vernieuwende ontwikkelingen, uniek in de wereld,
  • HFML-FELIX is een faciliteit waar vraag naar is door internationale wetenschappers van onberispelijke reputatie en topexcellente kwaliteit,
  • Het is ingebed in een Europees netwerk van vergelijkbare faciliteiten 1 , waardoor er wel een goede verbinding is met vergelijkbare onderzoeksfaciliteiten en bijkomende herkenning van uitdagingen en kansen zal zijn, en HFML-FELIX is zeer sterk relevant voor de as Nederland- Duitsland; wetenschappelijk, maar bestuurlijk-politiek en economisch,
  • HFML-FELIX is een nationale research faciliteit; het staat in Nederland en heeft vanuit Nederland haar internationaal ijzersterke reputatie opgebouwd.

Bovendien bezorgde HFML-FELIX de stad Nijmegen, de provincie Gelderland en Nederland in 2010 de Nobelprijs voor de Natuurkunde - voor de ontdekking van Grafeen – wat kon ontstaan door het onderzoek binnen deze Nijmeegse faciliteit.

Belang voor Gelderland en de regio Nijmegen

HFML-FELIX - en de mensen van HFML-FELIX in dit unieke gecombineerde laboratorium - hebben zeer grote potentie voor de toekomst van deze regio en van Nederland. Dat is wetenschappelijk al lang duidelijk, maar het geldt ook economisch, maatschappelijk en politiek-bestuurlijk. Het heeft een enorm prestige voor de regio om dit ‘in huis’ te hebben. Het is echter ook een verborgen schat die het verdient om haar plaats in de toekomst bestendigd te zien. Dat vraagt inderdaad om een heel specifieke benadering waarbij je een groot aantal verschillende partijen nodig hebt in de regio die met elkaar samenwerken daarvoor en samen de vruchten daarvan zullen smaken.

-------- 

HFML-FELIX is een nationale faciliteit, onderdeel van Radboud Universiteit Nijmegen en ingebed in een topwetenschappelijk internationaal landschap, waaronder aan de HFML kant, de hoogveld-magnetenzijde, het Europese EMFL https://emfl.eu en LEAPS https://www.leaps-initiative.eu aan de photonische versnelling, waar FELIX deel vanuit maakt.

Helmholtz Gemeinschaft
IBM Research
max planck gesellschaft
Humboldt Universität
Radboud universiteit
NWO
University of Twente
NOVA