Naam: Alexander Jan Brink
Geboren: 's-Hertogenbosch, 12 oktober 1969

Opleiding
Bedrijfskunde (MSc BA) doctoraal, Erasmus Universiteit Rotterdam

Professioneel
In 1994 startte Alexander Brink als zelfstandig management consultant. Vanaf 1996 vervulde hij die rol binnen Coopers & Lybrand (later PwC Consulting). In 2003 stapte Alexander over naar IBM, waar hij aanvankelijk verschillende managementfuncties vervulde binnen strategic outsourcing, finance en global accounts.

Van 2010 tot 2018 was hij Head of Science Alliances voor IBM Research verantwoordelijk voor de Benelux. Vanuit die functie gaf Alexander leiding aan een portfolio van grote publiek-private wetenschapsallianties waarin IBM Research samenwerkt met wetenschappelijke organisaties en partners binnen de overheid en de industrie. In deze functie stond hij aan de wieg van verschillende baanbrekende projecten. Zo was Alexander voorzitter van de stuurgroep en penvoerder van de zesjarige samenwerking DOME en het ASTRON & IBM Center for Exascale Technology. Daarnaast droeg hij namens IBM statutair eindverantwoordelijkheid voor een reeks andere grote wetenschappelijke samenwerkingen.

In 2019 startte Alexander Brink ASCONA, waarmee hij zijn waardevolle kennis en ervaring en zijn unieke netwerk in kan zetten om vruchtbare samenwerkingen tot stand te brengen tussen fundamentele wetenschap, bedrijfsleven en maatschappij. In deze zuiver onafhankelijke rol was hij onder andere betrokken bij de totstandkoming van FAIR-DI e.V., een Nederlands-Duitse rechtspersoon, gevestigd in Berlijn, tussen een reeks instituten van de Max Planck Gesellschaft, de Helmholtz Gemeinschaft, verschillende Duitse topuniversiteiten, zoals Humboldt Universität zu Berlin, TU Muenchen en het Leibniz Institute for Chrystal Growth. Aan Nederlandse zijde betreffen dat onder meer de Radboud Universiteit, de U Twente en de NWO-Institutenorganisatie/ASTRON. FAIR-DI gaat over het ontsluiten van grote wetenschappelijke data repositories met behulp van kunstmatige intelligentie en ordening via aspecten als Cyber security en Law & Governance. Bovendien gaat het over maatschappelijke valorisatie van wetenschappelijke data. Momenteel adviseert Alexander ook verschillende wetenschappelijke instituten en verbanden op het gebied van positionering en financiering, waaronder de wetenschappelijke topfaciliteit HFML-FELIX, het Nijmeegse laboratorium met supermagneten en vrije-elektronenlasers, maar ook NOVA, de Nederlandse Onderzoeksschool Voor Astronomie.

Extracurriculaire bestuurs- en toezichtfuncties
Alexander Brink zit sinds 2015 al tweemaal in de Commissie NWO-Groot (investeringen grote wetenschappelijke infrastructuren). Hij heeft daarnaast jaren in het bestuur en daarna de Raad van Toezicht gezeten van Het Groene Brein, de wetenschappelijke tak van de circulaire industrie, waarvan vooral wetenschappers lid zijn. Daarnaast was Alexander lang in besturen en comissies, zoals fondsenwerving en sponsorde hij namens IBM een serie barokconcerten in het Koninklijk Concertgebouw. In 2012 maakte Alexander deel uit van de jury voor de Nationale oeuvreprijs voor klassieke muziekrecensenten van de Rotterdamse Pierre Bayle Stichting. 

Privé
Alexander Brink is een amateur-pianist en -zanger met een diepgewortelde voorliefde voor klassieke muziek.
Jarenlang zeezeiler; hij is vader van twee kinderen en woonachtig in Santpoort-Zuid.

IBM
Helmholtz Gemeinschaft
max planck gesellschaft
Humboldt Universität
Radboud universiteit
NWO
University of Twente
NOVA