DIENSTEN

ASCONA begeleidt in verschillende rollen technologie-allianties bij bedrijven

ASCONA

ASCONA begeleidt samenwerkingen tussen technologiepartners en eindgebruikers van technologie - soms met inzet van universiteiten. Het opereert vanuit een onafhankelijke positie. Het brengt daarbij een eigen netwerk in, dat is gebouwd relaties en vertrouwen bij zowel directies en kader van bedrijven, als bij excellente wetenschappers.

Initiëren en begeleiden van samenwerkingen en allianties

Met een ruime ervaring en een achtergrond op het snijvlak van industrie en wetenschap (zowel toegepast als aan de fundamentele kant), kan ASCONA kennis, vaardigheden en netwerk inzetten om nationale en internationale technologie-allianties voor de industrie met private en academische kennispartners helpen op te zetten, en - indien gevraagd - ook te begeleiden.

Verbinden van industrie met academia

ASCONA verbindt en communiceert tussen wetenschap en industrie. Bij zowel bedrijven als onderzoeksgroepen denkt men na hoe nieuwe wetenschappelijke inzichten waardevolle componenten worden voor innovaties op middellange tot lange termijn. ASCONA weet de juiste aanhaak te creëren tussen industrie en die nieuwe wetenschappelijke inzichten, maar ook met private technologiepartners.

Activerende aanpak

ASCONA adresseert en activeert diverse disciplines vanuit de wetenschap over de gehele linie (alfa-, bèta- en gammawetenschappen, + multidisciplinair). Het benutten van science cases uit de wetenschap zijn voor het bedrijfsleven waardevol. Dat vraagt echter wel om bestuurlijke en organisatorische ondersteuning, en financiering 'op maat'.

Onderzoek en innovatie

ASCONA legt verbindingen die leiden tot research en innovaties binnen technologiegebieden. Wetenschap als een voeding voor langetermijninnovatie.

Talent

Aantrekken en behouden van talent hangt sterk samen met behouden van reeds aanwezige excellente wetenschap in Nederland. Dat creëert absorptievermogen, trekt nieuw mondiaal toptalent aan, waarvan zowel de industrie als universiteiten profiteren. ASCONA is hier intensief bij betrokken.

ASCONA is opgericht door Alexander Brink.
ASCONA

ASCONA is opgericht door Alexander Brink.

ASCONA B.V. is in 2018 opgericht door Alexander Brink. Voordat hij ASCONA startte, is hij jarenlang eindverantwoordelijk geweest voor enkele aansprekende science alliances voor IBM Research in Zwitserland en de US. Tijdens deze projecten (waaronder het project DOME) heeft hij nauw samengewerkt met academische instellingen in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika. Veel kennis en ervaring is in die periode opgedaan, samen met het opbouwen en uitbreiden van een inmiddels groot netwerk binnen de industrie en academie. Organiseren, structureren en consulteren, met gerichte inzet van zijn netwerk, illustreren Alexanders huidige werk.
PORTFOLIO
Helmholtz Gemeinschaft
IBM Research
max planck gesellschaft
Humboldt Universität
Radboud universiteit
NWO
University of Twente
NOVA