Portfolio

DOME

Tussen 2011 en 2018 heeft IBM Research Zürich, Zwitserland, zich ingezet voor een samenwerking met ASTRON, het Nederlands wetenschappelijk instituut voor de radiosterrenkunde, dat een NWO-instituut is. In februari 2012 startte deze samenwerking formeel als het project ‘DOME’, waar gezamenlijk onderzoek is gedaan naar nieuwe (post Moore’s law) computational technieken, laag energieverbruik van computing en geleiding en transport van massieve hoeveelheid data op basis van nano-photonics. 

Zie: technische abstract

De stip op de horizon in project DOME was de toekomstige Square Kilometre Array. Dat is de radiotelescoop die momenteel in Zuid-Afrika en Australië wordt gebouwd. Deze zal niet kunnen functioneren zonder fundamenteel anders om te gaan met dataprocessing, -transport en energieverbruik voor alle noodzakelijke ‘computations’. De datahoeveelheden (per dag meer dan het wereldwijde internetverkeer) zijn daarvoor eenvoudigweg te groot en de stroomrekening zou onbetaalbaar worden met uitsluitend bestaande conventionele technieken en architecturen.

In DOME is door de partners IBM Research Zürich en ASTRON - formeel verantwoord naar de bijdragende overheden - in de basis veertig miljoen euro geïnvesteerd. Hier hebben overheden twintig miljoen euro aan bijgdragen (vijf miljoen euro van de provincie Drenthe en vijftien miljoen euro van de nationale overheid). De Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek, NWO, heeft daarnaast een Big Bang Big Data call ontwikkeld waar academici op konden inschrijven (NWO-budget €1.170.000). IBM leverde daarvoor private cofinanciering en ASTRON academische cofinanciering. De aanloopinvestering van DOME (voorbereidingstijd van januari 2011 tot 1 februari 2012) was ‘cash out’ een miljoen euro - ‘upfront sunk costs’.

DOME is in 2018 naar de overheden Provincie Drenthe en de nationale overheid, het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat, verantwoord op een totale spending van veertig miljoen euro (dat is ongeveer zeven miljoen euro boven de initiële begroting per 2012 – dit betekent dat het veel meer researchinvesteringen heeft uitgelokt bij de partners, vanwege de hoge kwaliteit van de algehele samenwerking). Relevant te noemen is dat IBM (met een goedgekeurde methode van haar huisaccountant PwC) ongeveer nog een gelijk bedrag additioneel aan eigen middelen aan IP heeft ingebracht. Een dergelijke samenwerking ontlokt de facto dus meer private investering als het groot genoeg is om echt tractie te maken.
Tussen 2012 en 2018 gebeurde haakten maar liefst zestig verschillende bedrijven en instellingen op het Users Platform DOME. De overheden vonden dat dit blijk gaf van de wijze hoe DOME verankerd is geraakt in de samenleving, getuige onderstaande speech van de secretaris-generaal van het Ministerie van Economische Zaken op een DOME symposium in 2016.


DOME werd bestuurd door:
Alexander Brink MSc BA, voorzitter en penvoerder (statutair namens IBM Corporation)
Dr. Marco de Vos voor ASTRON
Dr. Evangelos Eleftheriou, IBM Fellow, voor IBM Research


De wetenschappelijke directie bestond uit:
Prof. Dr. Ir. Ton Engbersen voor IBM Research in Zürich  
Dr. Albert-Jan Boonstra voor ASTRON

Helmholtz Gemeinschaft
IBM Research
max planck gesellschaft
Humboldt Universität
Radboud universiteit
NWO
University of Twente
NOVA